Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası?

Ülkemizdeki giderlerin büyük bir kısmı sağlık sorunlarından kaynaklanıyor. Sağlık sorunlarının çözümü için bir yandan Sosyal Güvenlik Kurumları’ndan hizmet alınırken, bir yandan da aniden gerçekleşen durumlar için özel hastanelere başvuru yapılıyor.
Bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel hastane ve sağlık kuruluşları arasında anlaşmazlıklar çıkmasına neden oluyordu. Bu anlaşmazlıkların önüne geçmek isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 yılında yılında tamamlayıcı sağlık sigortalarını duyurdu. Düzenleme yetkisinin Hazine Müsteşarlığı’na bırakıldığı tamamlayıcı sağlık sigortası; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan sağlık harcamalarını karşılanmaktadır.
Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan; akupunktur tedavisi, ozon tedavisi, mezoterapi ve estetik amaçlı operasyonlar gibi pek çok sağlık harcaması güvence altına alınmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan sağlık harcamalarının karşılanmayan kısımları,

Genel sağlık sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan konaklama ve benzeri harcamalar,

Sigorta şirketlerinin özel sağlık kuruluşları ile yaptıkları anlaşmaları doğrultusunda, Sağlık Uygulama Tebliği’nin limitlerini geçen harcama tutarları, tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı içerisinde yer alır.
Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yerine geçen bir uygulama değil, sağladığı güvencelerle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun destekçisidir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarının kapsamı dışında olan tek harcama sağlık hizmetlerinden yararlanan kişilerin ödemek zorunda oldukları hasta katılım paylarıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında da katılım payları sigortalı kişi tarafından ödenecektir.
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne göre; destekleyici sağlık sigortası olarak da anılan tamamlayıcı sağlık sigortaları temelde iki güvence sunmaktadır. 1.si SGK tarafından karşılanmayan sağlık giderlerinin, 2.si ise SGK’nın limiti üzerinde kalan sağlık giderlerinin ödenmesidir.
Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı aşağıdaki güvencelerle genişletilebilir:
Sigortalı bakıma muhtaç durumda ise, bakım için yapılan harcamalar,

Sigortalı ülke sınırları dışında sağlık hizmeti ihtiyacı duyarsa, sağlık harcamaları ve gerekli durumlarda tercüman ücretleri,

Tamamlayıcı sağlık sigortaları ile ilgili olabilecek diğer harcamalar. Tamamlayıcı sağlık sigortaları, SGK’ya bağlı çalışan ve emeklilerin sağlık harcamalarını bir hayli azaltmakta, hızlı ve güvenli bir sağlık hizmeti alma imkanına olanak tanımaktadır.

Sigorta şirketi ile özel sağlık kuruluşu arasında yapılan anlaşma koşulları içinde kalınarak, SGK limitlerini geçen harcamalar da güvence altındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir