Yıllık Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yıllık hayat sigortası ile bir yıl boyunca başınıza gelebilecek risklere karşı geride bıraktığınız ailenizi maddi anlamda güvence altına alabilirsiniz. Hayat sigortası sahibinin vefatı durumunda, teminat tutarı poliçede ismi yazılı kişilere, yani lehdarlara ödenmekte, böylece geride kalanların yaşam standartlarının korunması amaçlanmaktadır.

Hayat sigortası bir yıllığına yapılmakta, süresi dolduğunda poliçe yenilenebilmekte ve ek teminatlar alınabilmektedir.
Hayat sigortası poliçesinde ana teminat konusu kişinin vefatı olsa da, kaza ve maluliyet durumlarına karşı ek teminatlar da almak mümkün olmaktadır.
Teminat tutarları ise kişinin yaşına, mesleğine ve risk oranına göre sigorta uzmanları tarafından tavsiye edilmektedir. Bu nedenle hem ödenecek primler hem de teminatlar kişiden kişiye değişmektedir.
Hayat sigortası poliçelerinde yer alan teminatların sayısı ve tanımı sigorta şirketlerine göre az da olsa farklılıklar gösterebilmektedir. Poliçenizde yer alabilecek yıllık hayat sigortası teminatları şunlardır:

Vefat teminatı: Hayat sigortasının temel ve standart teminatıdır. Kişinin sigorta süresi içerisinde vefatı halinde, poliçede yazılı olan toplam tutar lehdar olarak belirtilmiş kişilere ödenir. Bu sayede geçimini sağladığınız aileniz sizden sonra bu maddi kaynak sayesinde yaşamını devam ettirebilir.

 Kaza sonucu vefat: Geçirilen kaza sonucunda ani ölümlerde geride kalanlara maddi destek sağlamak için yaptırılmaktadır.

Kaza sonucu tam veya kısmi maluliyet: Vefat halinin haricinde geçirilecek bir kaza sonucunda maluliyet oluşması durumunda, hayat sigortanızdan tazminat alabilirsiniz. Eğer bu teminat poliçeye eklenmişse, sigorta şirketi maluliyet derecesine göre belirlenecek oranda ödeme yapar. Böylece hem bakım masrafları ödenmiş hem de çalışmadan geçirilen zamanda yaşanacak gelir kaybı önlenmiş olur.

Hastalık sonucu maluliyet: Geçirilen herhangi bir hastalık sonucu maluliyet oluştuğunda, bu ek teminat ile hem tedavi masrafları ödenebilir hem de işgücü kaybından dolayı oluşan gelir kaybı telafi edilebilir.

Kaza sonucu tedavi: Kazanın ardından tedavi masrafları da hayat sigortası ek teminatları ile karşılanabilmektedir. Poliçenin yapılması sırasında eklenecek olan bu teminat ile doktor, hastane, ilaç ve poliçede belirlenen diğer masraflar karşılanabilmektedir.

 Kaza sonucu gündelik tazminat: Geçirilen kaza sonucunda çalışılmayan her gün için belirlenen tutardaki gündelik tazminat hesaplanır ve toplam gün sayısı bedelindeki tutar sigortalıya ödenir.

Sigortalı kişinin poliçe süresi içerisinde kalp krizi veya başka bir hastalık sonucunda meydana gelen inme, kanser, böbrek yetmezliği, körlük, multipl skleroz hastalıklarından birini geçirmesi veya açık kalp ameliyatı, organ nakli ameliyatı yapılması durumunda, poliçede bu teminat bulunuyorsa sigortalıya “tehlikeli hastalıklar” kapsamı dahilinde belirlenen tutarda tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Bu teminatları poliçenize ekleterek vefat dışında başınıza gelebilecek kaza, hastalık ve ameliyat harcamalarınızda da kendinizi ve ailenizi maddi güvence altına alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir