Hasarlı Bina DASK’tan Yararlanabilir mi?

Ülkemizde jeolojik, topografik özellikler nedeniyle doğal afetlerin sıklıkla yaşanması DASK’ın yani Doğal Afetler Sigortalar Kurumu’nun ortaya çıkmasının ve gittikçe artmasının en önemli sebebidir.
Buna bağlı olarak son 60 sene içerisinde doğal afetlerin sebep olduğu hasara dayalı istatistikler degerlendirildiğinde; depremin neden olduğu hasarın oranı oldukça yüksek. Oranlar dikkate alındığında ise zorunlu deprem sigortasının önemi de açıkça ortaya çıkıyor.
Zorunlu deprem sigortası sayesinde; depremde yaşanan yıkımları, ihtiyacınıza göre edineceğiniz bir deprem poliçesi sayesinde devletin imkanlarına bağlı olmadan telafi etmek mümkün. Ancak zorunlu deprem sigortasının kapsayacağı hakların da bir sınırı var, bu sınırlar sigortalıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

DASK Kapsamındaki Teminatlar

Zorunlu deprem sigortası;
Depremin,
Deprem sonucu yangının,
Deprem sonrası infilakın
Deprem sonucu yer kaymasının sebebiyet verdiği zararları teminat altına alır.
Hasarlı Binanın DASK’ı

DASK ile ilgili merak edilen bir konu ise hasarlı binaların sigortalanıp sigortalanamayacağı. Hasarlı binalar da DASK kapsamında güvenceye alınabilir ancak bazı şartları da içerisinde barındırır. Binanın daha önce depremde hasar görmüş olması, onarılmasının söz konusu olması ve onarıldığını ispatı olan belgenin sunulabilmesi gerekir. Bu şartların dışında kalan hasar içermeyen veya hafif hasarlı binaların deprem sigortası ise, sigortalının beyanına bağlıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hasar gören binalar; Hafif, Orta ve Ağır hasarlı olarak 3 bölüme ayrılmaktadır. Ağır hasarlı olarak adlandırılan binanın yıkılması, orta hasarlı binanın onarılması ve güçlendirilmesi, Hafif hasarlı olarak belgelendirilen binalar ise sigortalının talebine göre sigortalanmakta, orta hasarlı binaların sigortalanabilmesi için; binaların oturulabilir olduklarını gösteren ‘’Yapı Kullanma İzni’’ verildiğinin kanıtlanması gerekir. Eğer ‘’ Yapı Kullanma İzni’’ alınamıyorsa; yapı denetimi olan illerde, onarımı denetlen denetim firmalarından onarım ruhsatına uygun olarak yapıldığını gösteren belge yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir