Özel bir emeklilik türü olan Bireysel Emeklilik Sistemi, güvenli bir şekilde geleceğiniz için tasarruf yapmanızı sağlar. BES ile kişiler düzenli olarak birikime yönlendirilir.

Yeni BES düzenlemesi ile bireysel emeklilik sisteminde sunulan avantajlara ek olarak devlet katkısı da eklendi. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile katılımcıların birikimlerine doğrudan devlet katkısını da içeren yenilikler geldi.

Yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yatırılan katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar devlet katkısı olarak emeklilik sözleşmesine bağlı ayrı bir hesapta biriktirilir ve yatırıma yönlendirilir. Bu şekilde yatırımlar daha hızlı büyümüş olur.

Herkes İçin BES

Devlet katkısı ile desteklenen Yeni BES’te ev hanımları ve öğrenciler dahil 18 yaşını tamamlamış olan herkes bu avantajdan faydalanabilecekler.

Katılımcıların ödedikleri diğer katkı payları gibi devlet katkısı da emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilecek ve Takasbank’ta katılımcı adına saklanacaktır. Devlet katkısının yatırılacağı emeklilik yatırım fonu türleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

Katılımcıların sistem aracılığıyla faydalanabilecekleri azami devlet katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücretin %25’i kadardır. Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında bir katılımcının ilgili takvim yılında sahip olduğu tüm sözleşmeleri için ödenecek devlet katkısı toplam tutarı belirlenen yıllık azami limit ile sınırlı olacaktır.

Devlet katkısı, işveren grup emeklilik sözleşmelerine yapılan katkı payı ödemeleri hariç bireysel katılımcılar adına düzenlenmiş olanlar için geçerlidir.

29 Aralık 2012 tarihinde yayınlanmış olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamındaki Geçici 2. Madde uyarınca 2012 yılında tahsilatı yapılan veya 2013 yılında şirket hesaplarına nakden intikal etmiş olmakla birlikte, provizyonu 2012 yılında gerçekleştirilen katkı payı ödemeleri için devlet katkısı ödenmeyecektir