BES ödemeleri, 10 yıllık prim ödenmesi ve 56 yaşın doldurulması koşulu ile gerçekleşir. Kişiler ister birikimlerini toplu tazminat olarak alır, isterlerse emekli maaşı şeklinde aylık ödemeler talep edebilirler. BES devlet katkısı ödemeleri ise yıllara göre ayrı ayrı hesaplanarak gerçekleştirilir.

3 yıl boyunca Bireysel Emeklilik Sistemi’nde kalan katılımcılar, sistemde geçirdikleri süreye bağlı olarak bu katkıyı kullanabilirler. 3. yılın sonunda sistemde çıkanlar devlet katkısının % 15’ini, 6. yılın sonunda sistemden çıkanlar % 35’ini, 10. yılın sonunda emeklilik yaşını beklemeden sistemden çıkanlar ise % 40’ını almaya hak kazanırlar. 10 yıl prim ödeyen ve 56 yaşını dolduran katılımcılar, devlet katkısının tamamına hak kazanmış olurlar.

Kişinin aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa, tüm emeklilik sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması yeterlidir. Ayrıca, kişi bir sözleşmesinden emeklilik hakkını kullanmak üzere şirketinden talepte bulunurken, diğer sözleşmeleri içinde bu hakkı kullanmak istediğini şirketine bildirmesi gerekiyor. Aksi takdirde, diğer sözleşmeler kendi koşullarına göre değerlendirilmeye tabi tutulacak ve her biri için ayrı ayrı 10 yıl katkı payı ödeme ve emeklilik yaşı olan 56 yaşını tamamlama koşulu aranacaktır.