Özel sağlık sigortası, sigortalının hastalık veya kazalar nedeniyle oluşacak sağlık harcamalarını ve bunlardan kaynaklı riskleri önceden telafi etmeye yönelik hazırlanmış güvence planlarıdır. Oluşan riskler poliçede söz edilen, genel ve özel şartlar dahilinde, belirlenen limitler doğrultusunda karşılanır. Sağlık sigortası, sigortalılara hastane ve doktor seçme özgürlüğü tanır. Buradaki en önemli konu ihtiyaçlara uygun ve doğru teminat kapsamı olan bir poliçedir.

Sağlık poliçelerinde 2 türlü sigorta teminatı bulunur

1) Yatarak Tedavi Teminatı
2) Ayakta Tedavi Teminatı

Her iki teminat kapsamının sigorta şirketlerine ve ürün özelliklerine göre değişen hizmetleri vardır.

Yatarak Tedavi Teminatları

Yatarak tedavi teminatı, sigorta sözleşmesinde belirtilen plan tablosuna göre hastaneye yatırılmayı ve/veya günlük hastane işlemlerini ve/veya acil hizmetleri gerektiren teminat kapsamı dahilindeki tedavi harcamalarını kapsar.

Bu teminat hastanede yapılan ve aşağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır:

– Sigorta sözleşmesinde yer alan yatış sınıfına göre oda ve yemek masrafları,
– Yoğun bakım ünitelerinden karşılanacak tedaviler,
– Hastaneden alınacak hizmetler (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuar, radyoloji vb.),
– Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı,
– İntravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,
– Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuar testleri, röntgen tetkikleri, elektro kardiyogram, bilgisayarlı tomografi vb.
– Hastanede tedavisi yapılmakta olup, teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatış süreci içerisinde yapılan fizik tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler,
– Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim viziteleri,
– Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen özel hemşirelik hizmetleri,
– Sigorta ettiren tarafından seçilen ve poliçe ekinde verilen programda belirtilmiş limite kadar doğum ve/veya hamilelik masrafları,
– Sigortacı tarafından önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer)
– Sunulan tıbbi bilgiler ışığında sigortalının sağlık durumu göz önüne alınarak tarafsız bir hekim tarafından da gerekliliği uygun görülen ambulans hizmetleri,
– 16 yaşından küçük sigortalılar için refakatçi masrafları,
-Teminat kapsamında olan bir hastalık ya da yaralanma nedeniyle hastanede tedavi gören sigortalının hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda morg masrafları.

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatı tek başına verilmemekte, ancak “yatarak tedavi teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

– Hekim muayenesi
– Tanı amaçlı incelemeler
– İlaçlar
– Fizik tedavi